• VẪN LÀ LOTUS ! !

  ...
  Sen có rất nhiều loài ...
  Trong đó có loài Sen " Ít thơm & Khó nở "
  Người ta gọi đó là loài SEN " QUỲ " ...
  Để phân biệt với loài Sen khác ...!
  ...
  Cánh Sen loại này là kiểu " Cánh đơn ... "
  Không phải là nhiều cánh " Cánh kép "
  ...
  Dược tính của SEN QUỲ ...
  cũng không được như Sen " cánh kép " !
  ...
  Người ta coi nó là " Wild Lotus " ...
  Tức là Hoa Sen " dại " !...
  Và đương nhiên ...
  ...
  Đó vẫn là HOA SEN - LOTUS mà thôi ...

  YK13

  Trích từ:" Nice or Funny Poems..."