• Trong ráng chiều ...

  Ráng chiều vàng thế ... Rừng ơi
  Tà dương ... Rừng Tím ... Ru lời tình xưa
  Ngàn cây mọc ở trên non
  Ngàn năm hỏi có non mòn hay chăng
  ...
  Và còn không ... Hỡi cây rừng
  Hỏi rồi ... Người trả lời người mà thôi
  Rừng không thể nói nên lời
  Lặng im dưới ánh mặt trời vào đêm
  ...
  Người ơi ... Hãy tưởng tượng đi ...

  YK13

  Trích từ:" A gift from Mother Nature..."