• Tổ Chim Hút Mật ...  Photo by YK13


  ...
  Chim về Vườn Lá Hoa này
  Chọn xây tổ ấm ngay giàn hồng hoa
  Bên khung cửa sổ đung đưa
  Tổ Chim Hút Mật hay chưa ? ... Tuyệt vời ... !... !
  YK13

  Trích từ:" Vẻ đẹp thiên nhiên nơi Đô thị..."