• Tổ Chim ấy mà ... !

  ...
  Trông kìa đôi cánh mỏng manh
  Thân em bé nhỏ bên nhành phi lao ...
  Em làm chi đó em ơi ...? ...
  Ngậm chi chỉ mảnh ...? ... Hiểu rồi ... Em đan ...

  Em nay ... " Xe chỉ luồn kim "
  May thành cái tổ ... Kết nên căn nhà ...
  Cho đời dệt gấm thêu hoa
  Cho em có một mái nhà đơn sơ ...

  Chẳng còn e gió dông mưa
  Mát trưa hè ... Ấm áp khi đông về ...
  Mái nhà hạnh phúc đây là ...
  " Lâu đài tình ái " bốn bề gió reo ...
  ...
  Phi lao cao vút phi lao
  Là nhà em đó ... Tổ Chim ấy mà ... ! ... !
  YK13

  Trích từ:" Nice or Funny..."