• Tình khúc chiều mưa ... (3)


  ( ...Tiếp theo... )

  Photo & Text by YK13

  Anh Hàng xóm " Ngộ thiệt"
  Đến chơi với Láng giềng
  Sao lại làm thế này
  Thử hỏi ... Ai chịu chứ ? ... !...  22/  23/  24/  25/

  " Được đàng chân thì ... lân đàng đầu " !
  Lời dạy xưa chả bao giờ cũ ...
  ...


  26/


  27/


  28/


  29/  30/

  Thế là ta đã rõ
  Chuyện gì vừa xảy ra
  Chuyện này cũng là thường
  Ai xem rồi cũng hiểu ...
  ...


  31/


  32/

  33/


  34/


  35/

  Ai buồn hơn ai nhỉ
  Ai cất bước bỏ đi
  Kẻ ở lại nghĩ gì
  Xem hình là sẽ thấy ...
  ...  36/


  37/


  38/


  39/


  40/

  Từng là " Hai cặp "
  Nay đứng một mình
  Ai ngóng trông ai
  Cũng là dễ hiểu ... !

  Kết thúc Câu chuyện
  Và ... Phía đàng kia ...
  Ba kẻ quay lưng
  Không đôi ... Không cặp ...

  Chỉ thiếu một kẻ
  Chỉ sai một li
  Hời hợt tí ti
  Chuyện này không lạ ... !
  YK13

  Trích từ:" Chuyện đó đây..."