• Pô Hình ... " ngộ "...

  1.
  Má đi Công viên
  Chụp hình từ sớm
  Trời mưa lâm thâm
  Bé Nhi lo lắng ...

  2.
  Bỗng mưa nặng hạt
  Trời như " tối hù "
  Bé Nhi " hết hồn "
  Chạy đi tìm Má

  3.
  Ô kìa lạ quá
  Nắng lại hửng lên
  Sáng bừng Hồ Sen
  Bé Nhi mừng rỡ ...

  4.
  Hô liền ... Má ...Má ...
  Trời hết mưa rồi
  Mình Chụp hình thôi
  Hồ Sen đẹp thế

  5.
  Rồi thì tay vịn
  Bụi chuối bên hồ
  Cái miệng cười toe
  Được... Pô Hình ... " ngộ" ...

  6.
  Teen Girl Vườn Lá
  Cũng là ... Teen Girl ...
  Chụp hình dễ thương
  Khỏi cần trang điểm !
  ...
  Ô ... Zè ... Hí hí ... !... !
  YK13