• " Phát biểu "

  ...
  Hôm qua Thứ Bảy
  Có chút rảnh rang
  Giở báo mạng xem
  Còm - Măng " liên tục "
  ...
  Chẳng là " xảnh xẹ "
  Chẳng " rách việc " ... chê
  Chỉ là rất mê
  Những gì là ĐẸP ...
  ...
  Những gì bảo ... " Tuyệt "
  HOÀN HẢO ... Là CẦN
  Suy trước nghĩ sau
  " Thấy " ... Nên mới Nói ... !
  ...
  " An toàn là bạn
  Tai nạn là thù " !!
  Bài học rất " quen "
  Và luôn luôn nhớ !
  ...
  Cho nên
  " Cái dở cái hay "
  Ở những công trình
  Xây và Sử dụng ...
  ...
  Xem như Kinh nghiệm
  Trong cuộc sống thôi ...!
  YK13

  Trích từ:" Nice or Funny Poems..."