• Nên chăng ? ...


  Cậu bé chăn trâu ... Chuyện thuở xưa
  Phất cờ lau cưỡi gió tít mù
  Kiệu vương ... Hò hét vang trời đất
  Khao quân mở hội nhớ không ta ?
  ...
  Là Đinh Bộ Lĩnh chứ còn gì
  Biết rõ hết mà ... ! Cả Thiếu nhi
  Tết Trung Thu ... Thiếu nhi đâu nhỉ ?
  Người ơi ... Nên Diễn " Cái tích gì ... ? " ... !
  ...
  Ai " khoái " làm ... Chúa tể Sơn lâm ? ...
  Ai " muốn " tay không giết hổ vằn ? ... ?
  " Khỏi cần " Bảo vệ Thiên nhiên hẳn ? ... ??
  Thiếu nhi xem cảnh ấy ... Nên chăng ?? ... !...

  YK13

  Trích từ:" Nice or Funny Poems..."