• Một chút kỷ niệm ...  ...
  Đ
  ầm Sen ... Năm cũ ... Một chiều hè (*)
  Và mưa tháng sáu ... Chẳng bất ngờ !
  Mái che ... Đầu chụm ... Kìa hai kẻ
  Vườn lan cứ thế chụp ... Mải mê ...

  YK13

  Trích từ:" Nice or Funny Poems..."