• Tình khúc chiều mưa ... (2)


  ( ...Tiếp theo... )


  Chẳng vô tình Post nhiều hình thế
  Những tấm ảnh đôi chim tự tình
  Và ... Chuyện gì xảy ra tiếp theo
  Lúc có một Anh chàng mò tới ... ? ...

  ...
  Photo & Text by YK13
  ...
  12/
  ...
  13/
  ...


  14/
  ...  15/  16/


  17/


  18/


  19/

  Anh chàng này từ đâu tới thế ? ... ? ...
  À ... Là " Chàng hàng xóm " đấy mà ... !
  Chàng " buồn chân " ... Dạo bước đi chơi
  Đàng kia ... Nàng một mình " ngơ ngẩn " ...
  20/  21/