• " Làm lại từ đầu ... "

  ...
  Mặt " hắn " không vui
  Hơi hơi ngơ ngác
  " Hắn" không thể khóc
  Cũng ... chẳng thể cười
  Chỉ biết hót thôi
  Cho nên thương thật ...

  ...
  Bởi hay quan sát
  Cặp này mỗi ngày
  Xảy ra " sự cố "
  Là phát hiện ngay

  ...
  Sự cố thế này :
  Bup Bup ấp trứng
  Nhưng tổ của chúng
  Lơ lửng giữa trời
  Kề bên cửa sổ
  Của nhà láng giềng ...
  ... " Láng này " hơi lạ
  Không thích tổ chim
  Sau khi phát hiện
  Cắt xoẹt liệng đi ... !!

  ...
  Thôi rồi Yellow ... !
  Đáng thương Bup Bup
  Mất trứng mất tổ
  Buồn ơi là buồn
  Cứ kêu thảng thốt
  Kêu mãi suốt ngày ...

  ...
  " Quít làm cam chịu "
  Trấn tĩnh đi nào
  Bảo nhau tha rác
  Làm lại từ đầu ...

  YK13

  Trích từ:" Phiêu một chút"