• " Lẫn lộn " ...

  ...

  Từ đó suy ra ... Phương vẽ Phố
  (*) Họa sĩ Bùi Thanh Phương
  Vẽ sao mà ... Giống Bố " Y chang " !!
  Nhưng Phương vẽ Phố ... Ký tên Phương
  Người Sưu tầm đi mua " Tranh Phố " ...

  Cứ ngỡ " mua được "Tranh của Bố /
  ( Phố Phái !)
  Té ra ... " Mua bố phải Tranh Con " !... !

  Triển lãm ... Đem treo tất cả lên
  Bởi tưởng là ... Bộ " Sưu tập quí "
  ...
  Ai cũng cho là Tranh " quí thật "
  Hóa ra ... Không " thật quí " thế đâu !

  " Lẫn lộn " là ... " Đáp án cuối cùng " !... !
  Lỗi cũng chỉ bởi vì " xớn xác "
  ...
  Và tại vì ... " Ông Con " sáng tác
  Sao mà lại chẳng có " Nét riêng ..."
  Ngưỡng mộ Cha ... Ờ thì đã đành ...
  Làm Họa sĩ ... Nét riêng " phải có " !... !
  ...
  Để người đời " Lẫn lẫn... Lộn lộn "
  " Tiên trách kỷ ... Hậu mới ... Trách nhân " !... !

  YK13

  Trích từ:" Tìm để hiểu! Sợc để biết..."