• Hoa về bến mơ

  Bến nao em mộng suốt cuộc đời
  Tháng dài năm rộng chẳng ngừng trôi ...
  Bỗng một ngày kia như bừng tỉnh
  Là bến mơ này đấy người ơi ...

  YK13

  Trích từ:" Phượt với Acrylic..."