• Câu cá ... ? !

  ...
  Sáng sớm tinh mơ
  Có Con Bói cá
  Vác cần nhỏ xíu
  Tới bên bờ hồ
  ...
  Đậu tít trên cành
  Cần câu để cạnh ...
  Mồi cho bữa sáng
  Là cá gì đây ...? !
  YK13

  Trích từ:" Nice or Funny Poems..."