• Búp Búp đã bay đi đâu ? ... ? ... ? ... (3)

  Photo by YK13 & Dung Pham
  Text by YK13

  ...

  25/
  Búp Búp tiếc rẻ
  Nhưng ... Sáng hôm sau
  Người lại phơi đồ
  Búp Búp tiếp tục ...
  ...
  Rút chỉ ...
  ... ... Rút chỉ ...


  26/


  27/  28/


  29/  30/

  Hết !
  Trích từ:" Thử một chút Macro"
  Trả lời với trích dẫn