• Búp Búp đã bay đi đâu ? ... ? ... ? ... (2)

  Photo by YK13 & Dung Pham
  ...
  Text by YK13

  ...

  (10)
  Đồ phơi cả dãy
  Chỉ may thiếu gì
  Chịu khó Rút đi
  Mang về dệt ... Tổ ! ... !
  ...
  11/  12/


  13/


  14/


  15/

  Hên cho Búp Búp
  Sân thượng vắng tanh
  Chẳng có một ai
  Cứ Rút thoải mái ... !
  ...


  16/


  17/
  18/


  19/


  20/  21/

  ...
  Chỉ may quần áo
  Loại " mỏng mỏng" kia
  Vừa đẹp sắc màu
  Lại còn bền chắc ...
  ...
  Tha hồ dệt tổ
  Rút chỉ cả ngày
  Nhưng mà đến chiều
  Người ta cất hết ... ! ...? ... !
  ...


  22/


  23/


  24/  YK13
  Trích từ:" Thử một chút Macro"