• Búp Búp đã bay đi đâu ? ... ? ... ? ... (1)

  Photo by YK13 & Dung Pham
  Text by YK13

  ...

  Bay lên Sân thượng ...
  Tới ... Chỗ phơi đồ ...
  Làm gì ấy nhỉ
  Đoán thử xem nào ... !

  ...


  1/  2/


  3/


  4/


  5/

   

  ...
  Ngắm nghía một tẹo
  Cân nhắc tí ti
  Hành động tức thì
  Bay đi ... " Rút chỉ " ... ! ... !

  ...  6/  7/  8/


  9/


  YK13
  Trích từ:" Thử một chút Macro"